วีดีโอทั้งหมดของสภานิสิต

วีดีโอแนะนำการเรียน

EP.4 เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ม.นเรศวร

วิธีการ เพิ่ม-ถอน เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา ม.นเรศวร สำหรับน้องที่ลงทะเบียนไปเเล้ว เเล้วจะเพิ่ม ถอน หรือเปลี่ยนกลุ่ม ก็สามารถทำได้ แต้ขั้นตอนนี้จะทำได้ 2 อาทิตย์แรกของการเปิดเทอม

 

EP. 3.1 การลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร (ในระบบจริง)

การลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร ในระบบ www.reg.nu.ac.th

EP.3 การลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร (แนะนำขั้นตอน)

การลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร

EP.2 การเข้าใช้ VPN NU สำหรับลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร

การเข้าใช้ VPN NU สำหรับลงทะเบียนเรียน ม.นเรศวร ใช้สำหรับคนที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยและจะใช้ลงทะเบียนเรียน
หมายเหตุ สำหรับลงทะเบียนเรียนนอกมหาวิทยาลัยนั้น จะใช้ VPN หรือไม่ใช้ก็ได้ 

EP.1 การจัดตารางเรียน ม.นเรศวร

แนะนำวิธีการจัดตารางเรียน ม.นเรศวร สำหรับเตรียมไว้ลงทะเบียนเรียน

วีดีโอทั่วไป

Teaser โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2563

 

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 

VTR “โครงการเปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2562

 

โครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

[VTR] แนะนำทีมสภานิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 2562