คำถามที่พบบ่อย

A. กรณีบัตรนิสิตหาย ให้นิสิตปริ้นแบบฟอร์มทำบัตรนิสิตในระบบ REG (เข้าสู่ระบบของตัวเอง)  และนำแบบฟอร์มไปติดต่อกับธนาคารที่เคยทำบัตรไว้เมื่อตอนปี 1  หรือหากต้องการเปลี่ยนธนาคาร ก็สามารถทำได้ โดยไปติดต่อที่ธนาคารนั้นๆ

A : กรณีที่นิสิตลืม password Username ให้นิสิตดำเนินการดังนี้
1. ติดต่อที่สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 ห้อง 228 โดยติดต่อด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชน
2. ถ้าเป็นพาสเวิร์ดเข้าใช้งานเว็บไซด์ของนิสิตหาย/ต้องการเปลี่ยน ให้เข้าไปที่ระบบ Reg (http://www.reg.nu.ac.th)

ตอบ  **รายงานตัวออนไลน์ ดังนี้ b4cfee3137375026d3be58cd2f7bf75a.jpg 5e63c764f174bb582bb780f8c0ecedda.jpg 8df78c30ec443dc3e45a83a0d688063a.jpg bf82d21141fe23add9f24a388372719e.jpg

ตอบ ไม่ต้องจ่ายใหม่ ให้ยึดตามประกาศเดิมในเว็บสมัครเรียน คือ
รอบ 1 จ่ายวันที่ 5 – 7 ก.พ. 63
รอบ 2 จ่ายวันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 63
รอบ 3 จ่ายวันที่ 25 – 27 พ.ค. 63
รอบ 4 จ่ายวันที่ 11 – 13 มิ.ย. 63
รอบ 5 รอประกาศอีกครั้ง 

**สำหรับที่น้อง ๆ เห็นว่าให้จ่ายวันที่ 8 – 13 ก.ค. 63 อันนี้จะเป็นของนิสิตรหัส 62 61 60 หรือน้อยกว่า

สำหรับน้องที่คิดว่าจะกู้ กยศ. กรอ. นั้น ให้จ่ายค่าเทอมเอกก่อนตามปกติ เมื่อน้องกู้ผ่านแล้ว ทางมหาลัยจะโอนเงินค่าเทอม เทอม 1/2563 คืนให้

ตอบ นิสิตที่ต้องการเบิกค่าเทอม นิสิตสามารถปริ้นท์ใบเสร็จ + ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปให้ผู้ปกครองนำไปเบิกกับหน่วยงานต้นสังกัดได้เลย ซึ้งสามารถปริ้นเอกสาร 2 อันนี้ได้จาก www.reg.nu.ac.th ซึ่งรหัสการใช้งานน้องจะได้วันรายงานตัว นั่นหมายความว่าน้องจะสามารถปริ้นได้ในวันเปิดเทอมเป็นต้นไป

วิธีการปริ้ท์ ดูที่ https://www.finance.nu.ac.th/receiptreg/upload/03.pdf

ตอบ ไม่ต้อง ทางมหาวิทยาลัยจะลงให้น้องทุกคน ซึ้งน้องสามารถตรวจสอบตารางเรียนใน www.reg.nu.ac.th หลังจากที่ได้รหัสเข้าใช้งานเเล้ว

ตอบ ศึกษาวิธีดูแผนการเรียนได้จากเว็บนี้  https://www.youtube.com/watch?v=6TM8mXKsKkw  ให้น้องดูถึงเเค่การดูแผนการเรียนพอ ส่วนการจัดตารางเรียนในเทอม 1 น้องยังไม่ต้องทำเองเพราะมอ.จะลงให้ เเต่ปี 1 เทอม 2 เป็นต้นไปต้องจัดตารางเรียนเอง ลงทะเบียนเรียนเอง